ข่าวปลอม อย่าแชร์! เปลือก และแก่นต้นตะโกนา รักษาโรคมะเร็ง

ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็น เปลือก และแก่นต้นตะโกนา รักษาโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่า ตะโกนาไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ ตะโกนา (Diospyios rhodcalyx) เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในตำหรับยาไทยหลายชนิด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการ พบว่า ตะโกนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้  ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเปลือก และแก่นต้นตะโกนา รักษาโรคมะเร็ง และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใบข่อยดำรักษาโรคมะเร็ง

ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็น ใบข่อยดำรักษาโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่า ใบข่อยดำไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ ข่อยดำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clerodendrum disparifolium เป็นไม้พุ่ม อยู่ในวงศ์ Lamiaceae มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ดังหวาย แม่ยายถมลูกเขย หรือเครือสังฆาต จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าใบข่อยดำประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์ และสารประกอบฟีนอลิก อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านสรรพคุณทางการแพทย์ของข่อยดำมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอและไม่สามารถสรุปได้ว่าข่อยดำสามารถนำมารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ การใช้ยาสมุนไพรควรศึกษารายละเอียดการนำไปใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาและขอคำแนะจากแพทย์ก่อนใช้ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลใบข่อยดำรักษาโรคมะเร็ง และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800