ข่าวบิดเบือน มันฝรั่งที่มีหน่องอกออกมา ห้ามกินเพราะมีสารมีโซนินเป็นสารก่อโรคมะเร็ง

ตามที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องมันฝรั่งที่มีหน่องอกออกมา ห้ามกินเพราะมีสารมีโซนินเป็นสารก่อโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน จากกรณีที่มีการโพสต์แนะนำสรรพคุณด้านสุขภาพโดยระบุว่ามันมันฝรั่งที่มีหน่องอกออกมา ห้ามกินเพราะมีสารมีโซนินเป็นสารก่อโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า พบว่ามันฝรั่งที่มีการงอกหน่อหรือลำต้นแทงขึ้นมาจะมีสารโซลานีนซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามสารนี้ไม่ใช่สารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยสารโซลานีนนี้เป็นสารในกลุ่มไกลโคแอลคาลอยด์มีรสขมพบมากในรากของมันฝรั่ง หากผู้บริโภคได้รับสารนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย และหากได้รับในปริมาณมากอาจส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำ ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800 บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อเท็จจริง : มันฝรั่งที่มีการงอกหน่อหรือลำต้นแทงขึ้นมาจะมีสารโซลานีนซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่สารนี้ไม่ใช่สารก่อมะเร็งในมนุษย์