ข่าวปลอม อย่าแชร์! หมากพลูช่วยต้านมะเร็ง และลดกลิ่นปาก

  ตามที่มีการแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหมากพลูช่วยต้านมะเร็ง และลดกลิ่นปาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ กรณีที่มีข้อมูลระบุว่าหมากพลูช่วยต้านมะเร็ง และลดกลิ่นปาก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าหมากพลูช่วยต้านมะเร็ง และลดกลิ่นปากได้ ซึ่งการเคี้ยวหมากพลูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมไทยในอดีต โดยมีความเชื่อว่าการเคี้ยวหมากพลูนั้นจะทำให้สุขภาพช่องปากจะดี ฟันแน่น ไม่มีกลิ่นปาก อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมากพลูต้านมะเร็งในมนุษย์นั้น พบว่าผลหมากมีสารจำพวกอัลคาลอยด์ (alkaloid) ประกอบด้วยอาเรเคน (arecaine) และอาเรโคลีน (arecoline) ซึ่งเป็นสารเสพติดอย่างอ่อน กระตุ้นประสาทส่วนกลาง การบริโภคหมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก นอกจากนี้องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ (The International Agency for Research on Cancer ; IARC) กำหนดให้หมากพลูที่ผสมใบยาสูบและไม่ผสมใบยาสูบเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 1 คือ เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (nci.go.th)หรือโทร. 02 2026800 บทสรุปของเรื่องนี้คือ :…