ข่าวปลอม อย่าแชร์! มะเร็งระยะสุดท้ายหายได้ เพียงใช้ใบมะละกอต้มดื่ม

ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าการดื่มน้ำต้มกับใบมะละกอสามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในคนได้ ข้อสรุป : ข่าวปลอม ผลกระทบ : แม้ว่าสารสกัดจากใบมะละกอจะได้รับความสนใจและมีการศึกษาทางวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายงานพบว่าใบมะละกออาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงแค่การศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น และยังไม่มีการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอน ดังนั้นจากข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ในขณะนี้จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าใบมะละกอช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในมนุษย์ได้ ข้อแนะนำ : การรับประทานอาหารหรือสมุนไพรเพื่อหวังผลในการรักษานั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ รวมถึงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด