ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! โปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือนมวัวส่งเสริมการเกิดมะเร็ง

ข้อเท็จจริง : การรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดหรือนมวัวไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเสมอไป อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่าการรับประทานเนื้อแดงเนื้อแปรรูปในปริมาณที่เกินพอดีและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคได้เช่นกัน ข้อสรุป : ข่าวบิดเบือน โปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นมและไข่นั้นเป็นโปรตีนสมบูรณ์ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน ทั้งนี้แหล่งที่มาของโปรตีนก็มีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นกัน เช่น โปรตีนจากเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีไขมันต่ำ โปรตีนจากถั่วชนิดต่าง ๆ และธัญพืชขัดสีน้อยที่ให้ทั้งโปรตีนและเส้นใยอาหาร สำหรับโปรตีนจากเนื้อหมู เนื้อวัว หรือเนื้อแกะควรพิจารณาเลือกส่วนที่ไม่ติดมันเพื่อลดการบริโภคไขมันและคอเลสเตอรอล นอกจากนี้มีข้อมูลว่าการรับประทานเนื้อแดงและเนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน และแฮมในปริมาณที่มากเกินพอดีและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดได้ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ถือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี แต่ควรเลือกรับประทานโปรตีนจากแหล่งอาหารที่หลากหลาย เช่น ปลา ไข่ และนม เป็นต้น รวมถึงควรรับประทานในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น รับประทานเนื้อแดงไม่เกิน 500 กรัมต่อสัปดาห์ และจำกัดการบริโภคเนื้อแปรรูป นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการโดยคำนึงถึงความต้องการของพลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและมีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใส่ผ้าอนามัยนาน ทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก

ข้อสรุป : ใส่ผ้าอนามัยนานทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่าการใส่ผ้าอนามัยนานๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ผลกระทบ : มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) และส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมาจากเพศสัมพันธ์ผ่านการสัมผัสผิวหรือเยื่อบุของอวัยวะเพศ ผู้ที่มีคู่นอนหลายคนจึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่วนการใส่ผ้าอนามัยแผ่นเดิมเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่เปลี่ยนแผ่นใหม่ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดเชื้อรา ทำให้มีอาการระคายเคือง อาการคัน หรือเชื้อเหล่านี้อาจแพร่ไปยังทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เป็นต้น ดังนั้นความเชื่อที่ว่าใส่ผ้าอนามัยแผ่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วจะทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ข้อแนะนำ : การใช้ผ้าอนามัยแผ่นเดียวนาน ๆ อาจทำให้เกิดการอับชื้น ไม่สะอาด ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 4-6 ชั่วโมง หรือตามปริมาณประจำเดือนที่มีในวันมามากอาจจะเปลี่ยนบ่อยกว่าวันที่กำลังจะหมด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข      

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มน้ำร้อนแก้ปวดท้อง เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

ประเด็น : ดื่มน้ำร้อนแก้ปวดท้องเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าการดื่มน้ำร้อนเสี่ยงโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ข้อสรุป : ไม่จริง/ข่าวปลอม ผลกระทบ : มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.pylori) การอักเสบของกระเพาะอาหารเรื้อรัง การสูบบุหรี่ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาอาหาร เป็นต้น จากการเผยแพร่ข้อมูลว่าดื่มน้ำร้อนแก้ปวดท้องเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนั้น พบว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าการดื่มน้ำร้อนเสี่ยงโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตามการดื่มเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูงหรือร้อนเกินไป (อุณหภูมิที่มากกว่า 65 องศาเซลเซียล) อาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุหลอดอาหารและหากดื่มเป็นประจำจะเกิดการอักเสบเรื้อรังและอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ ข้อแนะนำ : ควรดื่มเครื่องดื่มเมื่ออุ่นพอดี ไม่ร้อนจัด และควรดื่มแบบช้าๆ ทีละนิด เพราะความร้อนอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังหลอดอาหารได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พยายามตากแดดทุกวัน เพราะเชื้อมะเร็งกลัวแดด

ประเด็น : พยายามตากแดดทุกวัน เพราะเชื้อมะเร็งกลัวแดด ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าการตากแดดจะสามารถป้องกันมะเร็งได้ ข้อสรุป : ไม่จริง/ข่าวปลอม ผลกระทบ : ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าการตากแดดจะสามารถป้องกันมะเร็งได้นั้น จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าแสงแดดประกอบไปด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ รังสียูวีเอ (UVA) รังสียูวีบี (UVB) และรังสียูวีซี (UVC) การได้รับแสงแดดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 06.00 – 08.00 น. และ 16.00 – 18.00 น. จะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดีในร่างกาย แต่หากร่างกายได้รับแสงแดดจัดติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ป้องกันก็อาจทำให้เป็นอันตรายต่อดวงตา ผิวหนังไหม้แดด และอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ ข้อแนะนำ : ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ๆ และไม่ตากแดดเป็นเวลานาน แต่ถ้าจำเป็นควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันแสงแดด สวมหมวกปีกกว้าง ใส่แว่นกันแดด และทาครีมกันแดดที่มีสารป้องกันรังสียูวี ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์…

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำมันพืชอันตรายต่อร่างกายและ เป็นสาเหตุการก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด

ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานน้ำมันพืชเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ข้อสรุป : ข่าวไม่จริง/ข่าวปลอม ผลกระทบ : ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าน้ำมันพืชอันตรายต่อร่างกายและเป็นสาเหตุการก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดนั้น จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานน้ำมันพืชเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง น้ำมันพืชประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ได้แก่ กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้มีความสำคัญต่อร่างกายหลายด้าน เช่น เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ช่วยในการดูดซึมวิตามินและผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นแหล่งพลังงานสะสมเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรจำกัดปริมาณการรับประทานน้ำมันในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ข้อแนะนำ : ควรหลีกเลี่ยงการซื้อและรับประทานอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยสังเกตได้จากน้ำมันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ มีฟองมาก เป็นควันง่าย และมีกลิ่นเหม็นไหม้ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ http://www.nci.go.th/ หรือโทร. 02 2026800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำตาลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็ง การงดเว้นน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและค่อย ๆ ตาย

ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าการงดเว้นน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและค่อย ๆ ตาย ข้อสรุป : ข่าวปลอม ผลกระทบ : ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าน้ำตาลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งและการงดเว้นน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและค่อย ๆ ตายนั้น จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายและเนื้อเยื่อต่าง ๆ สามารถทำงานได้เป็นปกติยิ่งขึ้น การงดเว้นน้ำตาลโดยเด็ดขาดอาจจะทำให้ขาดภาวะสมดุลทางโภชนาการ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งหากร่างกายไม่ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายอ่อนแอส่งผลเสียต่อการรักษาและอาจเป็นสาเหตุทำให้มะเร็งลุกลามได้ ดังนั้นการงดเว้นน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจึงไม่ได้มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็ง ข้อแนะนำ : ควรรับประทานน้ำตาลตามธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหารแบบไม่ผ่านกรรมวิธีการผลิต เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช ไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกินความจำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวานจัด ขนมหวาน เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สุก อาหารหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ http://www.nci.go.th/ หรือโทร. 02 2026800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข