ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำมันพืชอันตรายต่อร่างกายและ เป็นสาเหตุการก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด

ข้อเท็จจริง : ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานน้ำมันพืชเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ข้อสรุป : ข่าวไม่จริง/ข่าวปลอม ผลกระทบ : ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าน้ำมันพืชอันตรายต่อร่างกายและเป็นสาเหตุการก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดนั้น จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานน้ำมันพืชเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง น้ำมันพืชประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ได้แก่ กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้มีความสำคัญต่อร่างกายหลายด้าน เช่น เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ช่วยในการดูดซึมวิตามินและผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นแหล่งพลังงานสะสมเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรจำกัดปริมาณการรับประทานน้ำมันในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ข้อแนะนำ : ควรหลีกเลี่ยงการซื้อและรับประทานอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยสังเกตได้จากน้ำมันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ มีฟองมาก เป็นควันง่าย และมีกลิ่นเหม็นไหม้ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ http://www.nci.go.th/ หรือโทร. 02 2026800 หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข